شپش سر،درمان شپش،رشک، تخم شپش، شامپو ضد شپش

شپش موی انسان

 پدیکولوزیس

شپش شپش، انگل اجباري خارجي و خون‌خوار جوامع انساني است که قدمت آن به دوران پيش از تاريخ برمي‌گردد.  اين انگل، گستردگي جهاني دارد به طوري که از دهه 1990 ... ادامه مطلب