قارچ ناخن

بیماریهای قارچی پوست

عفونتهای قارچی

عفونتهای قارچی عفونتهای قارچی خصوصا انواع سطحی و جلدی (درماتوفیتها) به دلیل احتمال انتقال از فردی به فرد دیگر به ویژه در جاهایی که افراد به صورت گروهی زندگی میکنند ... ادامه مطلب

بیماری های ناخن

ناخن و بیماری های آن  ناخن بخشی از دستگاه پوششی بدن است که اساسا از کراتین که یک پروتئین درشت مولکول است، تشکیل شده است .ناخن ها از ماتریکس که ... ادامه مطلب