بیماریهای ناخن

بیماری های ناخن

ناخن و بیماری های آن  ناخن بخشی از دستگاه پوششی بدن است که اساسا از کراتین که یک پروتئین درشت مولکول است، تشکیل شده است .ناخن ها از ماتریکس که ... ادامه مطلب