کرونا وبیماریهای پوستی

ضایعات پوستی کرونا

کرونا و ضایعات پوستی در روزهای ابتدایی کرونا علایم این بیماری را بیشتر با تب ، سرفه و تنگی نفس می شناختیم با پیشرفت بیماری و مطالعات گسترده در کشورهای ... ادامه مطلب